Thai Arabica รู้จักเมล็ดกาแฟจากภาคเหนือ

Thai Arabica รู้จักเมล็ดกาแฟจากภาคเหนือ
Chao Doi
Chao Doi

รู้จักเมล็ดกาแฟจากภาคเหนือ☕

กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า (Thai Arabica) เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทย (สูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 ฟุต – 6,300 ฟุต หรือความสูง 548 เมตร – 1,920 เมตรจากระดับน้ำทะเล)

📍 จังหวัดที่ปลูกกาแฟมากเป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ: เชียงราย
มีพื้นที่ปลูก 42,215 ไร่ ผลผลิต 3,402 ตัน เชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,500 – 2,000 เมตร จึงทำให้กาแฟเติบโตได้ดี

📍 จังหวัดที่ปลูกกาแฟมากเป็นอันดับ 2 ในภาคเหนือ : เชียงใหม่
มีพื้นที่ปลูก 23,125 ไร่ ผลผลิต 2,283 ตัน เชียงใหม่ถือเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับการปลูกกาแฟ เพราะมีภูมิอากาศที่ค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี

📍 จังหวัดที่ปลูกกาแฟมากเป็นอันดับ 3 ในภาคเหนือ : น่าน
มีพื้นที่ปลูก 22,500 ไร่ ผลผลิต 3,825 ตัน น่านมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาและภูเขาสูง อากาศเย็นสบาย จึงทำให้กาแฟหลายๆ สายพันธุ์เจริญเติบโตได้ดี
(อ้างอิง : springnews.co.th)

chaodoicoffee #ilovechaodoi